Novo vodstvo GZ Cerknica

Gasilska zveza Cerknica ima novo vodstvo za mandatno obdobje 2023-2028

 • Predsednik: Janez Kovačič, PGD Martinjak.
 • Poveljnik: Klemen Purkart, PGD Rakek

Čestitamo in jim želimo uspešen mandat.

Otoničar K.

PGD Begunje pri Cerknici ima novo vodstvo

Člani PGD Begunje pri Cerknici so se zbrali na občnem zboru 10.2.2023 in izvolili novo vodstvo za čas mandata 5 let (2023-2028).

Poveljnik gasilske enote 2. kategorije KRANJEC JANEZ

Častni poveljnik GD ROŽANC ANTON

Namestnik poveljnika GD OBREZA ALEŠ

Podpoveljnik gasilske enote 2. kategorije ŠVIGELJ BOŠTJAN

Pomočnik poveljnika naprav za zaščito dihal OBREZA MATEJ

Pomočnik poveljnika za radijske zveze MEDEN BORIS

Pomočnik poveljnika za prvo pomoč MEDEN JANKO

Glavni strojnik MEDEN BORIS

Orodjar KOŠIR JAKOB

Voznik OBLAK JERNEJ
Voznik ROŽANC ANTON
Voznik OPEKA ANTON
Voznik KRANJEC JANEZ
Voznik MEDEN JANKO
Voznik ŠVIGELJ TOMAŽ
Voznik PLEŠ MARTIN

Gospodar – hišnik MEDEN JANKO
Gospodar – hišnik PETRIČ BERNARD
Gospodar – hišnik OPEKA ANTON


ORGANIZACIJSKE FUNKCIJE

Predsednik GD OTONIČAR KLARA

Tajnik GD PENCA VESNA

Administrator GD OBREZA MATEJ

Praporščak GD PLEŠ MARTIN
Praporščak GD ŠVIGELJ TOMAŽ
Praporščak GD PETRIČ MARCEL

Član upravnega odbora GD OTONIČAR KLARA
Član upravnega odbora GD ŠVIGELJ BOŠTJAN
Član upravnega odbora GD PENCA VESNA
Član upravnega odbora GD KRANJEC JANEZ
Član upravnega odbora GD ROŽANC ANTON
Član upravnega odbora GD OBREZA MATEJ
Član upravnega odbora GD PETRIČ MARCEL
Član upravnega odbora GD MAJERLE ALJA
Član upravnega odbora GD KOŠIR JAKOB
Član upravnega odbora GD PLEŠ MARTIN

Predsednik nadzornega odbora GD ROŽANEC ZALA
Član nadzornega odbora GD MEDEN JANKO
Član nadzornega odbora GD ŠVIGELJ TOMAŽ

Predsednik disciplinske komisije GD ŠVIGELJ PETRA
Član disciplinske komisije GD BORŠTNIK HELENA
Član disciplinske komisije GD ROŽANC MARTIN
Član disciplinske komisije GD MEDEN BORIS
Član disciplinske komisije GD PETRIČ BERNARD

Predsednik komisije GD – odlikovanja in priznanja OBREZA MATEJ
Član komisije GD – odlikovanja in priznanja ROŽANC ANTON
Član komisije GD – odlikovanja in priznanja PLEŠ MARTIN

Predsednik komisije GD – mladina ŠVIGELJ BOŠTJAN
Član komisije GD – mladina MAJERLE ALJA
Član komisije GD – mladina PENCA VESNA

Predsednik komisije GD – članice PENCA VESNA
Član komisije GD – članice BORŠTNIK HELENA
Član komisije GD – članice ŠVIGELJ PETRA

Predsednik komisije GD – veterani ROŽANC ANTON
Član komisije GD – veterani OBREZA DUŠAN
Član komisije GD – veterani OTONIČAR VINCENC

Otoničar K.

vabilo

Prostovoljno gasilsko društvo Begunje pri Cerknici, na podlagi statuta o delu društev, sklicuje redni letni občni zbor, ki bo v PETEK, 10.02.2023ob 18. uri v dvorani gasilnega doma v Begunjah.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav gostov
 2. Izvolitev organov občnega zbora (verifikacijska komisija, delovno predsedstvo, zapisnikar in dva overitelja)
 3. Poročila o delu društva za leto 2022 (predsednik, poveljnik, blagajnik, šofer, gospodar,
  mentor mladine in nadzorni odbor)
 4. Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti
 5. Razprava na podana poročila in njihov sprejem
 6. Razrešitev predsednika, poveljnika in organov društva
 7. Volitve predsednika, poveljnika in poveljstva, članov upravnega odbora, nadzornega odbora, disciplinske komisije,
 8. Izvolitev dveh delegatov za skupščino GZ Cerknica
 9. Plan dela za 2023 (predsednik, poveljnik, mentor mladine)
 10. Podelitev priznanj in odlikovanj
 11. Razno (beseda gostom)
 12. Zakuska

Občnega zbora se prosimo udeležite v gasilskih svečanih uniformah ali gasilskih delovnih oblekah.

Na občnem zboru bo možno poravnati članarino, ki znaša 10 eur.

Na podlagi 21.člena statuta PGD Begunje vas obveščamo, da je  Občni zbor sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če ob napovedanem času ni prisotno zadostno število članov, kljub temu da so bili obveščeni, se zasedanje preloži za 30 minut. Po preteku tega časa, je Občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj tretjina članov.

Z gasilskim pozdravom – NA POMOČ!

Predsednik UO

Boštjan Švigelj