POVEZAVE

Prostovoljna gasilska društva – spletne strani
PGD Rakek
PGD Cerknica
PGD Grahovo
PGD Unec
PGD Ivanje Selo

Prostovoljna gasilska društva na Facebook-u
PGD Begunje
PGD Bezuljak
PGD Cajnarje
PGD Otave
PGD Sveti Vid
PGD Cerknica
PGD Dolenje Jezero
PGD Dolenja Vas
PGD Martinjak
PGD Grahovo
PGD Žerovnica
PGD Gorenje Jezero
PGD Rakek
PGD Unec
PGD Ivanje Selo
PGD Velike Bloke
PGD Nova Vas
PGD Stari Trg
PGD Iga Vas
PIGD Kovinoplastika Lož
PGD Babno Polje

Ostale zanimive povezave
Prvi posredovalci Občine Cerknica
Zdravstveni dom Cerknica
Občina Cerknica
PGD Postojna
PGD Dolnji Logatec
PGD Padež – Pokojišče – Zavrh
PGD Verd
PGD Vrhnika
Gasilska zveza Slovenije
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Agencija Republike Slovenije za okolje

Aplikacije namenjene uporabi v gasilskih organizacijah
Vulkan – program za vodenje evidenc v gasilskih organizacijah
SPIN – sistem za poročanje o intervencijah in nesrečah
SPIN grafični prikaz – javni grafični prikaz posredovanj v zadnjih 24h
Nev Snov – podatkovna zbirka nevarnih kemičnih snovi