Izredne razmere – vetrolom

Zaradi izrednih vremenskih razmer, vetroloma in daljšega izpada električne energije, smo med 11. in 14. decembrom posredovali na več lokacijah. V tem obdobju je bilo tudi uvedeno dnevno dežurstvo v gasilskem domu. V večini primerov smo posredovali zaradi razkritih streh ter podrtih dreves, katera so ogrožala ali prekinjala prometne povezave.

Občane opominjamo, da si v takih razmerah v prvi vrsti, če razmere dopuščajo, pomagajo sami ali pokličejo podjetja katera opravljajo ustrezno dejavnost. Saj zaradi velikega števila intervencij, gasilci interveniramo le v primeru ogrožanja življenja ljudi, živali ali premoženja!

Obreza M.