Razdelitev zaščitnih mask

V četrtek, 9.4.2020 smo po naseljih v našem okrilju; Begunje, Brezje, Selšček, Topol, Otonica, Mahneti in Podslivnica, razdelili zaščitne maske, katere je priskrbela Civilna zaščita. Če kdo maske ni prejel, se lahko obrne na številko 031304621. Količina prejetih mask je bila zadostna, tako da je vsaka hiša prejela po eno masko.

POŽARNA OGROŽENOST NARAVNEGA OKOLJA (19. 3. 2020)

Na podlagi sklepa, sprejetega pod točko 6 na dopisni seji Vlade Republike Slovenije dne 18. 3.
2020 in v povezavi z 8. členom Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list
RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

R A Z G L A Š A

veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 20. marca 2020 na območju celotne države. Razglas ne velja za območja s snežno odejo.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Pristojni organi bodo v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajali poostren nadzor.

V času veljave tega razglasa občinam in gasilskim organizacijam izjemoma ni treba izvajati obveznosti, določenih v prvem odstavku 11. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14) (požarna straža in dežurstvo gasilcev) ter obveznosti iz prvega odstavka 12. člena (opazovanje naravnega okolja).

Prejemnike tega dokumenta prosimo, da z njegovo vsebino seznanijo pristojne organe, enote in osebe znotraj njihovih organizacij.

Številka: 8452-1/2020-3 – DGZR
Datum: 19. 03. 2020
Darko But
sekretar
generalni direktor

napotki Občine Cerknica – 14.3.2020

Ključne informacije in napotki Občine Cerknica v kriznih razmerah

 1. Če želimo zajeziti posledice epidemije je ključno, da se med seboj ne družimo, se izogibamo javnim prostorom, tudi trgovinam in nakupovalnim središčem, ter ostajamo doma.
 2. Preko krajevnih skupnosti podajmo informacije o osebah, ki morda potrebujejo zdravstveno, socialno in drugo pomoč.
 3. Zdravstveni dom Cerknica je sprejel strožje ukrepe; do nadaljnjega ni sistematskih pregledov otrok in šolarjev, odraslih oseb v referenčnih ambulantah ter nenujnih ginekoloških pregledov. Odpovedane so vse zobozdravstvene storitve. Ob vstopu v zdravstveni dom izvajajo triažo. Kurativa v splošnih ambulantah ter nujne zdravstvene storitve potekajo normalno. Do nadaljnjega niso na voljo brezplačni prevozi Zavoda Sopotniki.
 4. Občinska uprava od četrtka, 12. marca 2020, do nadaljnjega nima uradnih ur. Referenti so dosegljivi samo prek telefona 01 7090 61 00 ali elektronske pošte (info@cerknica.si).
 5. JP Komunala Cerknica prav tako nima uradnih ur za stranke. Zaprta sta tudi zbirna centra v Cerknici in Loški dolini. Dežurna služba Komunale Cerknica deluje normalno.
 6. Vsi javni zavodi v občini, poleg vrtcev in šol tudi Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica in Notranjski regijski park, so zaprti. Pomembno je, da člani knjižnice zaradi nastalih razmer ne bodo imeli izdatnih stroškov pri zamudninah.
 7. V vrtcu je vzpostavljen oddelek nujnega varstva za otroke do petega razreda, do katerega so upravičeni samo otroci staršev, katerih delo je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Predložiti morajo izjavo delodajalca, otrok, vključen v varstvo, pa mora biti zdrav. Šole varstva ne organizirajo.
 8. Prostovoljci, ki bi v primeru zaostrovanja razmer, želeli priskočiti na pomoč pri razvozu hrane, zdravil … naj se povežejo z gasilskimi društvi in humanitarnimi organizacijami.
 9. Ob izdatnih previdnostnih ukrepih se bo izvajala pomoč na domu. Kuhinja vrtca bo pripravljala kosila za uporabnike pomoči na domu, ki jih prevzemajo in razvažajo izvajalke Centra za socialno delo Cerknica.
 10. Skupaj pozovimo vse občanke in občane, da naj ravnajo odgovorno, pazijo nase in na druge, upoštevajo sprejeta priporočila glede higiene rok in kašlja ter omejijo druženja.
 11. O vseh ukrepih pristojnih služb na državnem in lokalnem nivoju bo Občina Cerknica javnost še naprej obveščala na spletni strani www.cerknica.si, aplikaciji Občina Cerknica in Facebook strani e-občina Cerknica. Ko bomo imeli več informacij s strani pristojnih, pa bo občinska uprava – predvidoma v ponedeljek, 16. marca 2020 – vzpostavila tudi kontaktno telefonsko številko in elektronski naslov za vprašanja občank in občanov. Občani informacije o koronavirusu sicer dobijo na brezplačni telefonski številki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) 080 14 04 med 8. in 20. uro.

V imenu celotne skupnosti vas prosimo, da upoštevate priporočila in ostanete zdravi.

vir: Občina Cerknica