komisije in odbori

Upravni odbor
Švigelj Boštjan
Klučar Anton
Bavdek Valentin
Švigelj Petra
Obreza Aleš
Meden Janko
Vidmar Primož
Humar Matjaž
Obreza Gregor

Nadzorni odbor
predsednik
Rožanc Martin

člana
Rožanc Anton
Obreza Matej

Disciplinska komisija
predsednik
Švigelj Tomaž

člana
Kebe Franc
Vidmar Primož

namestnika
Kranjec Janez
Opeka Anton

Komisija za odlikovanja in priznanja
predsednik
Obreza Aleš

člana
Bavdek Valentin
Obreza Matej