Prenehanje požarne ogroženosti

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje s 4. majem 2020, razglaša prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene od 20. marca 2020 na območju celotne države.

vir: URSZR