požarna ogroženost v naravi

Od danes pa do preklica je za nekatera območja po državi razglašena velika požarna ogroženost v naravi, za ostala območja pa je razglašena velika požarna ogroženost v naravi.

Zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja razglašamo v občinah Ankaran, Izola, Koper, Piran, Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana, Komen, Postojna, Ilirska Bistrica, Pivka, Nova Gorica, Kanal, Brda, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Ajdovščina in Vipava.

Na ostalih območjih države pa z današnjim dnem razglašamo veliko požarno ogroženost okolja.

Povsod po državi je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta nad spoštovanjem razglasa oziroma upoštevanjem prepovedi izvajala poostren nadzor.

vir: URSZR

Delno prenehanje razglasa velike požarne ogroženosti

Razglašamo prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 1. julija 2022, v občinah Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava, Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna. V občinah Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja velja na območju severno od reke Vipave, v občini Nova Gorica pa na območju severno od rek Vipava in Branica.

Velika požarna ogroženost naravnega okolja, razglašena 1. julija 2022, ostane v veljavi v občinah Ankaran, Izola, Koper, Piran, Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana, Komen, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, na območju južno od reke Vipave ter v občini Nova Gorica na območju južno od rek Branica in Vipava.

Na območjih, kjer je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, je v naravnem okolju do preklica poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov in snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Policija bosta na območjih teh občin še naprej izvajala poostren nadzor.

vir URSZR

Razglašena velika požarna ogroženost

URSZR je z 1.7.2022 na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

vir: URSZR

Gasilska orientacija, Otave

V soboto 18.6.2022 so se štiri ekipe PGD Begunje v Otavah udeležile občinskega tekmovanja v gasilski orientaciji. Ekipi mladincev sta dosegli 1. in 6. mesto, pionirjev 13. ter 18. mesto.

Ekipo mladincev, katera je zasedla 1. mesto, jutri v Otavah čaka še regijsko tekmovnje.

Čestitke vsem ekipam, mladincev pa jutri veliko sreče.

tekmovalne ekipe z njihovimi mentorji